Na debatu do kinosály v DAV-e prišlo 6. decembra vyše desiatky občanov Senice, z toho traja mestskí poslanci. Primátor Senice Martin Džačovský takmer dve hodiny odpovedal na všetky témy, ktoré prítomných zaujímali.

Foto: FB Mesto Senica

Občanov zaujímali prečo nie sú stánky na námestí, ako prebieha zimná údržba, v akom stave je plánovaná rekonštrukcia parku pri DAV-e a amfiteátra.

Debatovalo sa aj o novom nastavení križovatky, plánovanom prepojení ciest cez IBV Mlyny a výstavbe v areáli bývalého Slovenského hodvábu. Vedúca oddelenia životného prostredia Mária Gavorová zodpovedala otázky o údržbe zelene, orezávaní stromov, ale aj regulácii populácie holubov v meste.

Tulaj december 2023

Záver debaty patril odpadom, nielen dôvodom každoročného zvyšovania poplatkov, ale aj odpadovej turistike z okolitých obcí a vyhadzovaniu stavebného odpadu k stojiskám kontajnerom.

Mestský úrad plánuje stretávanie primátora s občanmi uskutočňovať aj v budúcom roku. Informovalo mesto Senica.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024