Inteligentný priechod pre chodcov, inteligentný parkovací systém, inteligentné meteostanice aj inteligentný kamerový systém – to všetko je súčasťou projektu Moderné technológie mesta Holíč, ktorý bude ukončený do konca roka 2023.

foto Roman Spurný

Prvým krokom bolo vypracovanie štúdií, posudkov a expertíz k jednotlivým segmentom informačným a komunikačných technológií (IKT) a v septembri prišlo na rad vytipovanie lokalít a miest, kde budú nainštalované. “V rámci projektu je budované SMART parkovanie v centre mesta a jeho bezprostrednej blízkosti. Parkovacie senzory budú súčasťou parkovacích miest a v rámci mesta ich bude nainštalovaných 200,” informovala radnica.

Zmodernizovaný bude aj kamerový systém, do ulíc pribudnú otočné a pevné kamery s cieľom zvýšenia bezpečnosti v meste. Meteostanice budú nainštalované na výjazdoch z mesta a ich úlohou bude mapovať stav ovzdušia. Získané údaje sa budú využívať pri výsadbe stromov a kríkov, zelených plôch, pri spracovaní dôležitých strategických dokumentov a tiež pre potreby čerpania dotačných zdrojov v oblasti environmentalistiky. Inteligentný priechod pre chodcov, vybavený SMART prvkami, poslúži bezpečnosti chodcov v centre mesta.

Projekt, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a financovaný je z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu v celkovej výške 603 603 eur.


.

INAT Rezanie laserom