Zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2024 sa snažili v uplynulých dňoch aj v obci Smolinské. Schvaľovať ho budú na najbližšom zasadnutí obecného zastupitelstva v utorok 12. decembra.

starosta Vladimír Smolinský, foto obec Smolinské

Ako sa s tým popasovali, nám prezradil starosta Vladimír Smolinský: “Zdražovanie energií, zvyšovanie poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu a originálne kompetencie na školu nám robia pri zostavovaní vyrovnaného rozpočtu veľké problémy. Po určitých škrtoch v drobných investíciách sa nám to však podarilo. Na budúci rok zvyšujeme iba poplatok za odvoz odpadu, aj to len vo výške 3 eurá na domácnosť. Výraznejšie zvýšenie poplatku za likvidáciu odpadu môžeme ale očakávať v roku 2025. Hoci sú energie drahšie, vďaka výmene osvetlenia za úspornejšie zníži me náklady na osvetlenie až o 60%.”

Malavké pohľady Knihy.Zahori

V obci ani nie s tisíckou obyvateľov v ostatných 2-3 rokoch pribudlo viacero mladých rodín. Smolinské bolo pre nich príťažlivé najmä možnosťou individuálnej bytovej výstavby, ale aj prístupom k nájomnému bývaniu. “Priestory školy sú vynovené, no financovanie prevádzky je pre malú obec dosť veľkým sústom. Menšie obce by mal štát v tomto smere zohľadniť. Materskú a základnú školu u nás momentálne navštevuje 64 detí, no je predpoklad, že ich bude viac, lebo len nedávno sme položili základný kameň ďalšej bytovky. Súkromný investor by mal v nej postaviť 24 nájomných bytov určených prioritne pre mladé rodiny s deťmi,” dodáva starosta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024