Mesto Malacky v súčasnosti pripravuje nocľaháreň, kde bude fyzickým osobám bez strechy nad hlavou poskytovať ubytovanie za účelom prenocovania, ako aj sociálne poradenstvo.

ilustračné foto Elements Envato / halfpoint

Ľudia bez domova tu budú mať vytvorené podmienky aj na vykonanie základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy, resp. výdaj stravy alebo potravín. “V Malackách evidujeme približne 20 ľudí bez domova, ktorí sa zdržiavajú na uliciach. Žiaľ, musíme konštatovať, že pribúda ľudí ohrozených bezdomovectvom, napríklad závislých od návykových látok, ľudí po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a podobne,” uviedla hovorkyňa mestského úradu Ľubica Pilzová.

Mesto sa týmto ľudom snaží poskytovať sociálne poradenstvo, čiže pomoc pri kontakte s úradmi a inštitúciami, zisťovanie možností sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci (dávka v hmotnej núdzi), informácie o spôsobe vybavenia základných dokladov, pomoc pri riešení zdravotných problémov psychického či fyzického rázu, zdravotnej dokumentácie, resp. pri riešení osobných a rodinných problémov. “Poskytujeme im aj potravinovú pomoc a šatstvo, v zimných mesiacoch i teplú obuv a deky,” spresňuje Pilzová.

Miesta, kde sa osoby bez domova najčastejšie zdržiavajú, priebežne kontroluje mestská polícia aj terénni sociálni pracovníci. Ľudia bez domova sa zväčša zdržiavajú v širšom centre mesta, prípadne v priestoroch garáží za Kauflandom, resp. v priestoroch železničnej stanice.

“Tým, ktorí majú záujem riešiť svoju situáciu a chcú mať strechu nad hlavou, pomáhame pri možnosti umiestnenia v útulku na Ulici Ľ. Fullu,” dodáva hovorkyňa mesta Malacky.


.

INAT Rezanie laserom