Koncom novembra začali v Zámockom parku s jesennou výsadbou mladých stromčekov, ktoré väčšinou dopĺňajú, prípadne nahrádzajú staré a dnes už odstránené dreviny.

ilustračné foto

Hlavná výsadba bola najmä medzi kaštieľom a hádzanárskym ihriskom. “Pri výbere druhového zloženia, veľkosti sadeníc, ako aj pri voľbe opatrení proti poškodzovaniu mladých stromov, sme zohľadňovali predošlé skúsenosti. Do úvahy sme brali zloženie pôdy, počasie, slnečné žiarenie. Lokality výsadby jednotlivých stromčekov boli taktiež vyberané so zreteľom na Štúdiu obnovy Zámockého parku od autorizovaného krajinárskeho architekta Přemysla Krejčířka,” vysvetlil Kamil Ftáčnik z Útvaru výstavby a životného prostredia mestského úradu Malacky.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Celkovo bolo vysadených 39 vzrastlých drevín, z nich najviac borovica čierna (9), pagaštan konský (8), javor mliečny červený (7) a brestovec západný (6). V parku pribudli tiež dva sekvojovce mamutie, dve jedle biele a ďalšie stromy. Počas zimy budú mať čas dobre sa zakoreniť a pripraviť sa na príchod jari a horúceho leta.

J. Hargaš


.

INAT Rezanie laserom