Obce a mestá bijú na poplach! Štát ich pritlačil do kúta a prinútil siahnuť až na dno svojich rozpočtov. Ako zabezpečiť chod obcí tak, aby občan dostal služby, na ktoré má zákonné právo? Jediným riešením na naplnenie prázdnych pokladníc je však zvýšenie daní a poplatkov…

Iveta Matúšová (Radošovce) a Vladimír Kocúr (Brodské)

Problémy zostaviť vyrovnaný rozpočet na nový rok majú aj menšie obce, tie záhorácke nevynímajúc. Ako si s nimi poradili v Brodskom a Radošovciach?

“Naša obec v minulom roku nepristúpila k zvyšovaní daní a poplatkov, no tento rok sme to, bohužiaľ, nútení urobiť. Úsporné opatrenia sme už zrealizovali v priebehu roka a inú možnosť ako zvýšiť dane a poplatky už nemáme. Zatiaľ sme sa s poslancami nedohodli, v akej výške to bude. Na stole máme viacero návrhov a rokovania stále prebiehajú. Obec určite zabezpečí všetky služby, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Zdroje na rozvojové aktivity a plány sú mimoriadne obmedzené. Bohužiaľ, v nasledujúcom roku zrealizujeme iba najnutnejšie veci a opravy,” uviedol pre Záhorák starosta Brodského Vladimír Kocúr.

Záhorácke rádio 2024 01

“Nižší príjem výnosu podielovej dane pociťuje aj naša obec, rovnako ako všetky samosprávy nielen v Skalickom okrese. Opatrenia štátu na zmenu tejto situácie zatiaľ nie sú známe. Obec tak nemá inú možnosť, len pomocou zvýšenia daňového zaťaženia občanov, formou miestnych daní, získať chýbajúce financie do obecného rozpočtu. To, či obec bude v roku 2024 schopná finančne pokryť všetky služby, ktoré jej ukladá zákon o obecnom zriadení, aj napriek zvýšeniu dani z nehnuteľností, teraz povedať neviem. Rozpočet sme síce zostavili ako vyrovnaný, ale na investície a rozvoj nám zostáva minimum prostriedkov. Prognóza ministerstva financií ohľadne výnosu podielovej dane na rok 2024 je pre mnohé obce likvidačná. Zvýšením miestnych daní paradoxne nepodporíme rozvoj obce, ale len jej prežitie,” dodáva starostka Radošoviec Iveta Matúšová.


.

Labková patrola