V Skalici ku koncu októbra evidovali 26 ľudí bez domova. Časť z nich využíva sociálne služby v nocľahárni a v útulku.

foto iglou.cz

V Skalici citlivo vnímajú situáciu s občanmi bez domova, ktorí sa v meste nachádzajú. Zamestnanci mesta pravidelne vykonávajú kontroly a mapovanie v teréne. V spolupráci s mestskou políciou, zariadeniami sociálnych služieb, charitou a ďalšími inštitúciami riešia občanov bez domova v rámci svojich kompetencií, možností a v súlade s platnou legislatívou.

Nathaniel Knizkaren 2023

“Týmto občanom poskytujeme rôznu pomoc, poradenstvo a spoluprácu pri vybavovaní rôznych záležitostí. V zime im môžeme poskytnúť iglu prístrešky, prikrývky, termoizolačné vaky a matrace. Počas pracovných dní môžu občania bez domova prísť aj na oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, kde im poskytneme pomoc, poradenstvo, potraviny, teplú stravu, čaj a ošatenie,” vysvetľuje Lucia Grófová, vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania.

Ľudia bez prístrešia môžu v Skalici využívať aj nízkoprahové sociálne služby Zariadenia sociálnych služieb Štíbor. V tomto zariadení sú prevádzkované sociálne služby, v ktorých nájdu nocľah, možnosť hygieny, oprania ošatenia, podmienky na prípravu stravy, ošatenie, poradenstvo za symbolický poplatok.

Za posledných 10 rokov najväčší počet ľudí bez domova v Skalici evidovali pred tromi rokmi. V evidencii mesta ich vtedy bolo 44.


.

Labková patrola