Dane z nehnuteľností pre rok 2024 sa v Malackách zvýšia o 20 percent, výnimkou sú pozemky s ornou pôdou, trvalým trávnatým a lesným porastom, ktorých sadzby ostávajú nezmenené. Iné miestne dane a poplatky sa nemenia. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach schválili v stredu predpoludním poslanci Malaciek.

foto mesto Malacky

Mesto v predloženej dôvodovej správe vysvetlilo prehodnotenie daňových sadzieb z nehnuteľností nevyhnutným opatrením, reagujúcim na legislatívne opatrenia štátu zvyšujúce povinnosti samospráv bez potrebného finančného krytia, rovnako tak pretrvávajúcimi dôsledkami energetickej krízy a inflácie. “Nárast výdavkov a zákonné povinnosti sa mesto doposiaľ snažilo vykryť šetrením na viacerých položkách rozpočtu,” upozornilo mesto.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Poslanci v rozprave k tomuto bodu vo väčšine akceptovali argumenty vedenia mesta, poukázali tiež na na to, že dostatočné zdroje pre mesto sú dôležité pre pokračovanie v rozbehnutých rozvojových projektoch. “Myslím si, že obyvatelia Malaciek vnímajú, že mesto robí reálne kroky pre zlepšenie podmienok a života v meste, preto verím, že i toto nepopulárne opatrenie budú akceptovať s vedomím, že príjmy zo zvýšených poplatkov budú použité v prospech mesta i ich samotných,” povedal v diskusii poslanec Pavol Tedla.

Viacerí pripomenuli, že Malacky k opatreniu nepristupujú v dôsledku zlého manažovania mesta, ale zlého manažovania štátu v predchádzajúcom období, ktoré postihlo zdroje samospráv. “Robíme to, lebo nemáme iné východisko, podobne ako ďalšie mestá a obce,” skonštatovala poslankyňa Zuzana Baligová.

Primátor Malaciek Juraj Říha ďalej zdôraznil, že zvýšenie dane z nehnuteľností má zabezpečiť to, aby mesto nerušilo projekty a neobmedzovalo služby občanom. “Zároveň bude viesť k tomu, aby bolo zachované zdravé hospodárenie mesta,” upozornil.

Podľa príkladov uvedených v dôvodovej správe by sa daň z bytu s rozlohou 60 štvorcových metrov mala medziročne zvýšiť o 6,60 eura, daň z garáže o 4,16 eura a daň za nebytový priestor slúžiaci na podnikanie s výmerou 75 štvorcových metrov má byť vyššia o 82,50 eura.

Zvýšenie sadzieb by do rozpočtu mesta malo priniesť podľa prepočtov vyše milión eur.


.

Labková patrola