Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má dvoch nových podpredsedov. Sú nimi Petra Hitková a Martin Kuklovský. Taký je výsledok tajnej voľby, ktorú v piatok (15.12.) zobrali na vedomie poslanci BSK. Vo funkciách nahradia Simonu Petrík a Michala Saba, ktorí sú poslancami Národnej rady SR.

Petra Hitková, Martin Kuklovský – foto BSK

Petra Hitková je v súčasnosti miestnou poslankyňou v Starom Meste, Martin Kuklovský pôsobí ako miestny poslanec v Podunajských Biskupiciach.

Hitková poznamenala, že školstvu a vzdelávaniu sa venuje celý svoj profesionálny život, na starosti má aj sociálne veci. “Budem sa snažiť naplniť očakávania, ktoré do mňa župan vkladá,” prisľúbila. Kuklovský uviedol, že profesionálne i osobne je mu blízke životné prostredie, enviro a zelené témy. Zameriava sa aj na osvetu o správnom triedení odpadu, pôsobí ako technik dotrieďovacieho závodu mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Doterajší podpredsedovia BSK Simona Petrík a Michal Sabo, ktorí sú aktuálne aj poslancami NR SR, sa týchto funkcií vzdali. Petrík mala na starosti oblasť sociálnych vecí, Sabo mal v gescii oblasť životného prostredia. Obaja však zostávajú poslancami BSK. Petrík bola aj miestnou poslankyňou v Karlovej Vsi, funkcie sa vzdala. Sabo pôsobí ako miestny poslanec v Petržalke a zároveň ako bratislavský mestský poslanec.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024