Enviropolícia pri Brodskom úspešne zabránila nelegálnemu dovozu textilného odpadu z Holandska na Slovensko. Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi, informuje polícia na sociálnej sieti.

foto Polícia SR

Dôvodom k začatiu trestného stíhania bol nelegálny dovoz takmer 19,5 ton šatstva a textílií, ktoré boli zastavené ozbrojenými príslušníkmi Finančnej správy z Colného úradu Trnava na diaľničnom hraničnom priechode v Brodskom. Nákladné motorové vozidlo spolu s návesom s belgickými evidenčnými číslami bolo v tejto súvislosti zadržané.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Vodič vozidla pri kontrole nepredložil potrebné dokumenty k preprave takéhoto nákladu. “Následne z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávnené nakladanie s odpadmi sa na miesto dostavil výjazd oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Policajného zboru a vec bola prevzatá do vyšetrovania,” uvádza polícia.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje podnikateľskú verejnosť na dôsledné preverovanie zákonnosti aktivít, ktoré sú im ponúkané najmä zahraničnými subjektmi, aby sa vyhli prípadným zákonným postihom a sankciám. “Nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku,” upozorňuje polícia a vyzýva občanov k zodpovednému prístupu a dodržiavaniu zákonov týkajúcich sa nakladania s odpadmi.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024