Senica sa pripravuje na ambiciózny rok 2024. Primátor Martin Džačovský oznámil sériu projektov, ktoré majú pozitívne ovplyvniť život v meste. Cieľom je nielen zlepšiť infraštruktúru, ale aj poskytnúť lepšie služby občanom.

Ilustračné foto FB Martin Džačovský

Hlavným bodom plánu je komplexná rekonštrukcia bytového domu na ulici J. Kráľa. Tento projekt má ambíciu poskytnúť kvalitné bývanie pre odborníkov, ktorých v meste chýba, ako sú lekári a zdravotnícki pracovníci.

Domov sociálnych služieb, známy ako veľký domov seniorov, tiež prejde rozsiahlou modernizáciou. Plánované sú práce ako zateplenie, výmena okien a zlepšenie bezbariérového prístupu. Podobné zmeny čakajú aj menšie zariadenie pre seniorov za zubármi.

V oblasti vzdelávania sa dotkne rekonštrukcia strechy materskej školy na ulici L. Novomeského a modernizácia sobášnej miestnosti na mestskom úrade.

Mesto sa sústredí aj na zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Nová zastávka MHD na námestí Oslobodenia a synchronizácia semaforov pri Lidli sú len niektoré z mnohých opatrení na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Okrem toho je v pláne rekonštrukcia chodníkov na rôznych miestach mesta (Čáčovskej ceste, Rovenskej ul., pred novým parkom pri múzeu a pri materskej škole).

Dôraz sa kladie aj na verejné osvetlenie. Mesto plánuje dokončenie rekonštrukcie a doplnenie svetelných bodov na verejnom osvetlení (Kasárenskej ul., Cintorínskej ul. v Čáčove a cintoríne v Kunove).

Vybudovanie novej telocvične s odbornými učebňami na ZŠ Komenského, rekonštrukciu amfiteátra, zateplenie strechy a fasády na MŠ na Robotníckej ul. a budovy ZŠ J. Mudrocha plánujú v meste realizovať prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov. Projekty pripravujú a plánujú sa zapojiť do výziev.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024