Tretí ročník plateného stážového a mentoringového programu Mladí na úrade otvára pre študentov univerzít a vysokých škôl Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Zámerom je pokračovať v ich zapájaní do verejného diania a vo vytváraní príležitostí na získanie praxe už počas štúdia. Prihlásiť sa do trainee programu, ktorý bude trvať takmer celý rok 2024, je možné do 12. januára, informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

foto TTSK

Počas trvania programu si budú môcť stážisti vyskúšať prácu na odbore školstva, komunikácie, dopravnej politiky, oddelení nakladania s majetkom a na organizačnom oddelení. Program je otvorený pre držiteľov štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia okrem končiacich ročníkov. V nedávno ukončenom druhom ročníku ho absolvovalo sedem študentiek, ktoré naberali pracovné skúsenosti na odboroch a oddeleniach úradu v oblasti verejných politík, financií, ľudských zdrojov, práva a sťažností, prevádzky úradu, nakladania s majetkom, ale aj na odbore komunikácie.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Vďaka trainee programu sa študentov podarilo zapojiť do verejného diania, spoznali aktivity a fungovanie úradu krajskej samosprávy, pričom sa každému z nich venovali ich mentori. V závere im na slávnostnom ceremoniáli odovzdali certifikáty o absolvovaní výcvikového programu.

Úrad TTSK študentom ponúka finančnú motiváciu, maximálny odpracovaný čas za týždeň je 20 hodín.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024