Mesto Senica bolo v roku 2022 úspešné s projektom Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Senica v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásenom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovej výške takmer 302-tisíc eur.

foto Envato Elements / YuriArcursPeopleimages

V rámci projektu bolo zlepšené zabezpečenie informačných technológií (IT) na mestskom úrade, okrem iného aj nákupom nových zariadení pre zvýšenie výkonu a dostupnosti. Zmenou prešla tiež dokumentácia ku kyberbezpečnosti a bezpečnostné procesy, ktoré senická samospráva využíva. Novým zariadením je napríklad aj nástroj Logmanager, ktorý zbiera logy (záznamy) zo všetkých serverov a aktívnych sieťových prvkov a vyhodnocuje potenciálnu nebezpečnosť rôznych udalostí.

„V decembri 2023 bol projekt úspešne dokončený, ale treba zdôrazniť, že kyberbezpečnosť je nekončiaci proces, ktorý zahrňuje nielen neustálu obnovu a údržbu hardvéru a softvéru, ale aj školenia pre zamestnancov, aby dodržiavali zásady kyberbezpečnosti a neustále zlepšovanie kvality procesov,“ komentuje vedúci oddelenia informatiky MsÚ Senica Milan Dieneš.

Zdroj: Mesto Senica


.

Labková patrola