O župné komunikácie II. a III. triedy sa stará Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK). Okrem centrálneho sídla na Čučoriedkovej ulici v Bratislave má strediská aj v okresných mestách Pezinok, Senec a Malacky. Práve posledné menované stredisko prešlo veľkou rekonštrukciou. Zmodernizovaná hala v Malackách slúži na uskladnenie vozidiel, strojov a mechanizmov pre výkon bežnej údržby.

foto BSK

„Ešte v minulom volebnom období sme sa pustili do rozsiahlych a komplexných rekonštrukcií regionálnych ciest. Ak chceme komfortné a bezpečné cesty, nezaobídeme sa však ani bez moderných vozidiel údržby a dobre fungujúcich regionálnych stredísk. Zmodernizovaná hala v Malackách je projektom, ktorým stredisko údržby dostávame na úroveň 21. storočia,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Detaily priblížil vedúci úseku správy a údržby ciest Martin Samek: „Hala zo 70-tych rokov bola nevyhovujúcom technickom stave čomu nasvedčovalo zatekanie cez poškodenú strešnú konštrukciu a nenosné, výplňové obvodové steny. Vstupné vráta mali značné plochy skorodované, čím bola sťažená ich manipulácia a samozrejme aj bezpečnosť prevádzky haly. Rovnako nežiaduci bol aj technický stav asfaltovej podlahy a elektroinštalácia spolu s osvetľovacími telesami nevyhovovala technickým normám.“

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Počas rekonštrukčných prác bola komplet vymenená strešná krytina, zrealizoval sa ošetrujúci náter všetkých oceľových väzníkov, poškodené ľahké výplňové dielce vonkajšieho opláštenia budovy boli nahradené novými, spĺňajúcimi teplotechnické požiadavky. Súčasťou prác bola aj kompletná oprava vnútornej podlahy, zrealizovala sa vysoko odolná, tzv. pancierová betónová podlaha s úpravou zamedzujúcou pôsobeniu agresívnym účinkom posypovej soli. Vstupné vráta nahradili moderné, elektricky ovládané, rolovacie brány s možnosťou ovládania priamo z vozidiel údržby. Vymenila sa komplet elektroinštalácia (vnútorná a bleskozvod), boli nainštalované nové, úsporné LED osvetľovacie telesá a vznikli nové stanovištia k dobíjania viacerých výstražných signalizačných prívesov. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali čiastku dosiahli približne 250 000 € s DPH.

Vedúci úseku správy a údržby ciest Martin Samek, foto BSK

„Hala slúži na uskladnenie vozidiel, strojov a mechanizmov nevyhnutných pre výkon bežnej údržby (traktory, valce či prívesy). Primárne sú tu však v pohotovosti aj prípravné vozidlá vykonávajúce zimnú údržbu na cestách I., II. a III. triedy v okrese Malacky. Súčasne sú k dispozícii aj záložné vozidlá, ako náhrada v prípade poruchy primárnych sypačov alebo nadpriemerných úhrnov snehových zrážok,“ dopĺňa Martin Samek zo správy ciest.

Stredisko údržby SC BSK Malacky disponuje aj skladom s cestárskou posypovou soľou s kapacitou 400 ton, ktorú cestári dopĺňajú podľa potreby. Tú priebežne aplikujú na jednotlivých okruhoch zimnej údržby na základe pokynov dispečingu. Stav župní cestári monitorujú 24/7 v celkovej dĺžke cca 250 km pre okres Malacky.


.

Lapková patrola