Tohtoročnú plesovú sezónu v Senici uplynulú sobotu 12. januára otvoril reprezentačný ples mesta. I tentokrát organizátori nezabudli na jeho charitatívny rozmer a výťažok z dražby umeleckých diel pomôže žiakom s mentálnym alebo zdravotným handicapom zo Spojenej školy v Senici. Informuje o tom mesto na svojej webstránke.

foto Senica.sk

Prichádzajúcich hostí vítal primátorský pár, ktorý sa zhostil i úvodného spoločenského tanca. Hudobným hosťom bola legendárna speváčka československej populárnej hudby Beáta Dubasová. Do tanca na mestskom plese zahrala aj hudobná skupina Kantori a prvé tanečné čísla patrili Tanečného klubu UNI-DANCE z Bratislavy.

Tulaj december 2023

Už pri vstupe do tanečnej sály si mohli hostia mestského reprezentačného plesu zakúpiť originálne hand-made výrobky klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Senica. V priebehu plesu nasledovala dražba umeleckých diel. Autorkami troch vydražených obrazov boli členky zoskupenia SenART – Viera Melichárková, Alena Kováčová Trizuliaková a Dana Motusová Melegová. Súčasťou dražby bola aj veľká interiérová misa z umeleckej dielne Silvie Hílkovej, ktorá ako autorka operuje najmä v kategóriách art dizajn, interiérový dizajn a nástenné reliéfy. Za najvyššiu cenu 770 eur sa vydražil veľkorozmerný abstraktný obraz senického profesionálneho výtvarníka Ľubomíra Miču.

foto Senica.sk

Výťažok z tejto kúpy a tiež z neskoršej dražby umeleckých diel v celkovej hodnote dvetisíc eur budú odovzdané do rúk riaditeľky Spojenej školy Senica Kataríny Kaňovej, ktorá avizovala, že prostriedky škola použije na zakúpenie interaktívnej podlahy „FlySky“, ktorá rozvíja predovšetkým zmyslové vnímanie a motoriku.

Zdroj: Senica.sk


.

INAT Rezanie laserom