Krátko po Novom roku oslovil náš partnerský týždenník Záhorák primátorov niektorých miest na Záhorí s jedinou otázkou: Čo považujete za prioritu vo vašom mesta v roku 2024?

Juraj Říha, primátor Malaciek

Na tento rok sa v Malackách tešíme, pretože obyvateľom začnú naplno slúžiť všetky investičné projekty, ktoré sme dokončili v decembri, napr. cyklotrasy, mestská podzemná garáž, nové pešie námestie, nový pavilón materskej školy na sídlisku Juh či kompostáreň. Koncom tohto roka by sme chceli odovzdať verejnosti do užívania Šport arénu. Zároveň sa v roku 2024 rozbehnú ďalšie veľké mestské investičné projekty, a to príprava kultúrneho domu a novej základnej školy. Želám si, aby sme spolu s obyvateľmi ťahali takpovediac za jeden povraz, skrátka, aby sme boli dobrá, prajná a súdržná partia. A aby stále platili slová z nášho loga, že Malacky sú dobrým miestom pre život.

foto FB Juraj Říha

Martin Džačovský, primátor Senice

Jednou z našich investičných priorít v tomto roku je rekonštrukcia bytovky s mestskými nájomnými bytmi na Ulici Janka Kráľa, zateplenie budovy a renovácia veľkého domova sociálnych služieb pre seniorov, ďalšia modernizácia a investície do budovy mestského zariadenia pre seniorov, projekt výstavby novej telocvične v areáli ZŠ na Komenského ulici a niekoľko ďalších menších projektov, ktoré prinesú výrazné zlepšenie života v našom meste. Som rád, že napriek výpadkom príjmov zo štátneho rozpočtu, zvýšeným výdavkom a dopadom vysokej inflácie, sme v tohtoročnom rozpočte dokázali nájsť priestor aj na rozvoj a investície.

foto FB Martin Džačovský

Oľga Luptáková, primátorka Skalice

Najväčšou prioritou mesta Skalica v novom roku 2024 bude parkovacia politika a s ňou spojené zavedenie karty občana, vďaka ktorej budú mať obyvatelia s trvalým bydliskom v Skalici určité výhody.

foto FB Oľga Luptáková

Zdenko Čambal, primátor Holíča

Patrilo by sa začať niečím budovateľským, ale o tom hovoríme stále. Cítim, že mojich spoluobčanov trápi jedna veľká téma. Od roku 2020 zožierala Slovensko nenávisť. Rozklad spoločnosti a úpadok hospodárstva nebývalých rozmerov. Po predchádzajúcich úspechoch klesla Slovenská republika vo všetkých ekonomických parametroch s priamym dopadom na životnú úroveň občanov. Štát pripravil samosprávy o značné finančné prostriedky. Preto bude v roku 2024 absolútnou prioritou, a to nielen v Holíči, odstrániť politiku a jej nezmyselné dopady na mestskú samosprávu. Potrebujeme jednotu a jasný cieľ, ktorým je kvalita života občanov. Boj koalície a opozície nahradí manažment. Účelné využitie minima finančných zdrojov na maximálny efekt pre človeka. Pokoj, mier a práca. Zdravie a vzdelanie – to je posolstvo, aby sme sa opäť postavili na nohy.

foto FB Zdenko Čambal – Holíč

Článok vyšiel v našom partnerskom týždenníku Záhorák


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024