Koncom roka 2023 bol ukončený reštaurátorský výskum v priestoroch Zámockej kaplnky a priľahlých miestnostiach severného krídla národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok. Projekt bol financovaný z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, ktoré naň pridelilo dotáciu 10 000 eur.

foto mesto Holíč

Pamiatkari v Zámockej kaplnke, ktorá slúžila na súkromné bohoslužby pre Františka Štefana I. Lotrinského a členov jeho dvora, a priľahlých miestnostiach severného krídla, vykonali reštaurátorský výskum a spracovali návrh na reštaurovanie. Výskum potvrdil existenciu dispozície zo 17. storočia (drevené prvky a omietky). V 18. storočí bola realizovaná kaplnka vrátane štukovej výzdoby a oltára.

V priľahlých priestoroch taktiež prišlo k predeleniu priečkami a dostavbe medzipodlažia. Ďalšia veľká stavebná úprava prišla v 19. storočí, pri ktorej bola v kaplnke rešpektovaná štuková výzdoba a oltár, ale povrchy boli vo veľkej miere obnovené a doplnené. Všetky plochy stien a stropov v kaplnke i priľahlých miestnostiach boli v 19. storočí otlačené a nanovo omietnuté. V byte hlavnej komornej vznikla maliarska ornamentálna výzdoba.

Holíčsky zámok

“Zrealizovaním reštaurátorského výskumu sme vykonali prvý krok k postupnej rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok. Mesto Holíč sa aj v tomto roku zapojilo do vyhlásených výziev Ministerstva kultúry SR a predložilo dve žiadosti o dotáciu na rok 2024. Prvá je zameraná na obnovu fasády budovy Tabačiarne a druhá sa týka komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Bastión severovýchodný,” uviedlo mesto.

Článok vyšiel v našom partnerskom týždenníku Záhorák


.

Lapková patrola