Predstavitelia mesta Skalica predložili na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na odsúhlasenie určitých častí nehnuteľného majetku ako prebytočného.

foto Roman Spurný

Podľa samosprávy tento krok otvára dvere k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a optimalizácii majetkového portfólia mesta. Návrh poslanci odsúhlasili. Ide o rôzne stavby a pozemky, ktoré v súčasnosti nemajú využitie v rámci samosprávnych funkcií Skalice.

Mestský úradteraz pristúpi k vypracovaniu návrhov na odpredaj, ktoré budú následne predložené na schválenie mestksému zastupiteľstvu v súlade s rokovacím poriadkom. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť celého procesu a získať pre mesto najvýhodnejšie podmienky predaja.

Každý prípad bude posudzovaný individuálne s ohľadom na potreby a úlohy mesta. “Efektívne využívanie majetku je v záujme všetkých našich obyvateľov a smeruje k zabezpečeniu kvalitnejších služieb a rozvoju Skalice,” uviedlo v dôvodovej správe mesto.

Článok vyšiel v našom partnerskom týždenníku Záhorák


.

Lapková patrola