V utorok (16.1.) sa v tanečnej sále senického domu kultúry uskutočnilo novoročné stretnutie primátora mesta Senica Martina Džačovského so zástupcami podnikateľskej verejnosti, organizácií štátnej správy a Trnavskej župy pôsobiacich na území mesta, spoločností s majetkovou časťou mesta, mestskými poslancami i vedúcimi jednotlivých oddelení mestského úradu. Pozvanie prijali aj predchádzajúci primátori Senice.

foto Senica.sk

Hlavným mottom príhovoru primátora bolo vyjadrenie poďakovania za spoluprácu v uplynulom roku a zdôraznenie potreby vzájomnej spolupráce: „Nezabúdajme, že všetci sa navzájom potrebujeme a že spolupráca umožňuje kombinovať sily, schopnosti a zdroje. Niektoré problémy sú príliš zložité na to, aby ich mohla vyriešiť jedna osoba alebo organizácia,“ zdôraznil.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Zároveň poďakoval všetkým podnikateľom, ktorí vo svojom úsilí a angažovanosti prispievajú k rozvoju Senice a úspešnými podnikateľskými aktivitami píšu vlastný úspešný príbeh a súčasne posilňujú hospodársky i spoločenský potenciál Senice.

Ďalej primátor Džačovský v príhovore zdôraznil potrebu efektívnej komunikácie medzi samosprávou a podnikateľským sektorom s plánom dať stretnutiam s podnikateľmi počas roka pravidelnejší rámec. V novoročnom prípitku prítomným zaželal lepší a úspešný rok 2024: „… aby sme spolu dokázali budovať prosperujúce a inovatívne mesto na báze porozumenia a efektívnej spolupráce“.

Hostia, ktorí prijali pozvanie primátora Senice na novoročnú čašu vína sa mali možnosť v neformálnej atmosfére porozprávať navzájom medzi sebou, s vedením mesta, ale aj s konateľmi mestských spoločností, riaditeľmi škôl, vedúcimi oddelení mestského úradu i poslancami mestského zastupiteľstva.

Zdroj: Senica.sk


.

INAT Rezanie laserom