Kontrola Generálnej prokuratúry SR (GP SR) odhalila závažné nedostatky v reedukačných centrách po celom Slovensku. Na Záhorí sa to týka centier vo Veľkých Levároch a v Sološnici. Vyplýva to z dokumentu, ktorý zverejnila GP SR na svojom webe.

foto rcvelkelevare.sk

V oboch zariadeniach boli zistené prípady nedovoleného prerušenia pobytu detí, vrátane vysokého počtu útekov a nevrátenia sa z prázdnin. Zaznamenané bolo aj nedostatočné vybavenie spoločných zariadení na osobnú hygienu, niektoré boli v alarmujúcom stave. Deti v obidvoch centrách, ako vyplýva zo zistení, vykonávali prácu pre fyzické osoby alebo brigády pre obec bez toho, aby za to dostávali finančú odmenu.

Ďalším zisteným problémom vo Veľkých Levároch bol fakt, že zamestnanci centra boli stále prítomní pri telefonátoch detí a dochádzalo k zosobňovaniu škôd z vreckového. Potvrdilo sa aj markantné porušovanie zákonnej úpravy pri umiestňovaní detí do ochrannej miestnosti.

Zariadenia sa zatiaľ k zisteniam prokuratúry nevyjadrili. Reedukačné centrum Veľké Leváre nebude stanovisko GP SR hodnotiť. “Všetky následné kroky budeme konzultovať s našimi nadriadenými orgánmi,” hovorí riadteľ centra Miloš Kurina.

GP SR v minulom roku realizovala kontrolu v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Vo výsledku skonštatovala, že centrá neplnia svoj účel a nepredstavujú pre deti bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024