Aj v roku 2024 budú môcť Seničania naďalej využívať bezplatné poradenské služby, ktoré poskytuje Centrum právnej pomoci (CPP) v priestoroch Mestského úradu Senica.

ilustračné foto 123rf.com

Najbližšie termíny v roku 2024, kedy bude CPP na prízemí mestského úradu vo veľkej zasadačke poskytovať svoje služby občanom, sú:

  • 13. február
  • 12. marec
  • 9. apríl
  • 14. máj
  • 11. jún

Pred samotným stretnutím je vhodné dohodnúť si konkrétny termín na tel. č. 033/2933 092 alebo 0650 105 100.

Nathaniel Knizkaren 2023

CPP je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR. Centrum klientom poskytuje právne poradenstvo, ako aj zastupovanie pred súdom centrom určeným advokátom alebo zamestnancom centra.

Zároveň vlani ukonči-la fungovanie právna poradňa, ktorú zastrešovalo mesto Senica prostredníctvom svojich odborných zamestnancov a v spolupráci s externými odborníkmi. Poradenstvo v sociálnej oblasti budú na MsÚ Senica naďalej zabezpečovať zamestnanci referátu sociálnych vecí a bytov na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu.

Článok vyšiel v našom partnerskom týždenníku Záhorák


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024