V okresoch Senica a Skalica je momentálne najviac voľných pracovných miest v kategórii operátori a montéri strojov a zariadení.

ilustračné foto Envato Elements / winnievinzence

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo ku koncu roka v Senickom okrese vyše 300 takýchto voľných pracovných pozícií. Operátori a montéri sú ešte žiadanejší v okrese Skalica, kde zamestnávatelia nahlásili až 1450 voľných pracovných miest na pozícii operátori a montér strojov a zariadení.

Zamestnávatelia v Senickom okrese hľadali aj kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (45 ponúkaných pracovných miest). Väčší počet voľných pracovných miest bol v Senickom okrese aj v službách a obchode (42). V Skalickom okrese zamestnávatelia prácu ponúkali aj kvalifikovaným pracovníkom a remeselníkom (160 voľných pracovných miest) a voľné miesta mali aj pre pomocných a nekvalifikovaných pracovníkovi (59 miest).

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo koncom roka 2023 v okrese Senica takmer 1900 uchádzačov o zamestnanie, v okrese Skalica ich bola necelá tisícka. Ako
hlavný ukazovateľ vývoja nezamestnanosti sa od januára 2023 používa Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstvo v produktívnom veku označovaný skratkou PDU. Koncom roka 2023 sa PDU v Senickom okrese pohyboval na úrovni cca 4,4 %, v Skalickom okrese to bolo len 2,74 %.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024