Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť hľadá stážistov do Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja. Odborná stáž je určená pre študentov 2. až 5. ročníka vysokých škôl študujúcich rôzne odbory v oblasti verejnej správy, podmienkou je aj znalosť jazykov. BSK o tom informuje na svojom webe.

foto BSK

“Ide o platenú polročnú stáž s nástupom vo februári s možnosťou pokračovania stáže počas celého roka. Prax je skvelou príležitosťou na získanie pracovných skúseností, prehľadu a kontaktov,” približuje kraj. Záujemcovia môžu svoje životopisy posielať na e-mailovú adresu katarina.jurinova@region-bsk.sk. Urobiť tak môžu do 10. februára.

Nathaniel Knizkaren 2023

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja sa venuje implementácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) a Programového vyhlásenia BSK, ako aj napĺňaniu jednotlivých sektorových politík na území Bratislavského kraja. Spolupracuje s analytickými inštitútmi jednotlivých ministerstiev, čím vytvára podporný systém jasného strategického riadenia.

Medzi hlavné úlohy inštitútu patria napríklad hodnotenie pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja, tvorba analytických podkladov a prognóz či tvorba strategických dokumentov a štúdií na koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja v súlade s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach. Týka sa tiež prípravy kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov či koordinácie aktivít na území kraja a zapájanie aktérov zo štátnej správy, samosprávy, akademickej obce, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja.


.

INAT Rezanie laserom