V meste Gbely od štvrtka (1.2.) obnovili dohľad nad prechádzaním cez priechod pre chodcov pri základnej škole prostredníctvom vyškolených osôb – prechodárov. Informuje o tom mesto na webovej stránke.

ilustračné foto Envato Elements / puhimec

Mesto Gbely zverejnilo v januári výzvu, v ktorej hľadalo aktívnych dôchodcov – prechodárov – ochotných vykonávať dohľad nad prechádzaním cez priechod pre chodcov pri základnej škole.  “Na túto výzvu sa nám záujemcovia prihlásili a po nevyhnutnom zákonnom zaškolení budú títo od februára v čase od 7:00 do 8:00 pomáhať zvyšovať bezpečnosť chodcov pri základnej škole,” informuje mesto.

Nathaniel Knizkaren 2023

Hlavnou motiváciou pre dôchodcov, ktorí sa rozhodli zapojiť do projektu, nie sú len finančné odmeny, ale predovšetkým príležitosť pomáhať komunite a byť jej aktívnou súčasťou. Táto aktivita nielenže prispieva k bezpečnosti detí na cestách do školy, ale zároveň poskytuje seniorom príležitosť k sociálnej interakcii a užitočnému tráveniu voľného času.

Projekt prechodárov v Gbeloch je súčasťou širšieho trendu zapájania seniorov do komunitných aktivít, ktoré majú pozitívny vplyv nielen na spoločnosť ako celok, ale aj na kvalitu života samotných dôchodcov. Jeho realizácia je dôkazom, že aj v pokročilom veku môžu ľudia aktívne prispievať k svojmu okoliu a byť cennou súčasťou spoločnosti.


.

INAT Rezanie laserom