V stredu 7. februára o 9.00 h sa uskutoční prijímacie konanie na obsadenie miesta príslušníka Mestskej polície Malacky. Informuje o tom mesto Malacky na webovej stránke.

foto Malacky.sk

Záujemcovia môžu v tomto termíne prísť na pracovisko Mestskej polície Malacky na ulici Bernolákova 5188/1A. Netreba vopred posielať žiadosti ani životopisy.

Podmienky prijatia:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • minimálny vek 21 rokov
  • bezúhonnosť
  • telesná a duševná spôsobilosť
  • vodičský preukaz skupiny B
Malavké pohľady Knihy.Zahori

Platové podmienky: funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Náplň práce: úlohy súvisiace s činnosťou mestskej polície na základe ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii. Na tento účel vykonáva stálu službu, hliadkovú a obchôdzkovú službu. Plní najmä úlohy na úseku prevencie a úlohy spojené s odhaľovaním, objasňovaním a oznamovaním priestupkov a prerokúva priestupky v blokovom konaní.

Zdroj: malacky.sk


.

INAT Rezanie laserom