Nárast chorobnosti na chrípku o 87,19 percenta a najvyššia chorobnosť v okrese Trnava je štatistika výskytu respiračných ochorení v Trnavskom kraji za uplynulý týždeň od 29. januára. Z dôvodu vysokej chorobnosti bolo zatvorených 43 materských, 21 základných a štyri stredné školy. Informoval o tom riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáš Hauko.

Spolu bolo zaznamenaných 9769 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane COVID-19, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu týždňu o 13,77 percenta a chorobnosť 3135 prípadov na 100 000 obyvateľov. Na chrípke podobné ochorenia bolo v evidencii 2664 pacientov, chorobnosť bola 855 na 100 000 obyvateľov. “Z hľadiska vekovej distribúcie bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Z celkového počtu ARO bol u 3,9 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh najčastejšie zápalom stredného ucha a prínosových dutín,” konštatoval Hauko.

Záhorácke rádio 2024 01

Z dôvodu vysokej chorobnosti zatvorili dve materské školy (MŠ), dve základné školy (ZŠ) a a jednu strednú školu (SŠ) v okrese Dunajská Streda, 14 MŠ a deväť ZŠ v okrese Galanta, v okrese Trnava osem MŠ, tri ZŠ a dve SŠ. V okrese Hlohovec prerušili vyučovanie na ôsmich MŠ a dvoch ZŠ, v okrese Piešťany na štyroch MŠ a dvoch ZŠ. Na Záhorí v okrese Skalica zatvorili dočasne päť MŠ a dve ZŠ a v okrese Senica dve MŠ a po jednej ZŠ a SŠ.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024