Výtvarná Senica je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. 58. ročník regionálnej súťaže oboslalo 31 autorov z okresov Senica a Skalica so 109 výtvarnými prácami.

foto Záhorské osvtové stredisko, Výtvarná Senica 2023

Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, Mgr. art. Marko Vrzgula a Mgr. art. Peter Žúrek 18. januára 2024 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici posúdila a zhodnotila výtvarné diela doručené do regionálnej súťaže a navrhla organizátorom udeliť 6 cien a 7 čestných uznaní.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Výber toho najlepšieho z aktuálneho ročníka súťaže si budete môcť pozrieť na výstave, ktorej vernisáž sa uskutoční v piatok 9. februára o 17,00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Súčasťou slávnostnej vernisáže bude odovzdávanie diplomov a ocenení. Výstava bude verejnosti prístupná do 8. marca 2024.

Detailné výsledky súťaže nájdete na webovej stránke Záhorského osvetového strediska.

Organizátorom Výtvarnej Senice je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici, vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Jaroslava Slezáková, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

INAT Rezanie laserom