Voľbu hlavného kontrolóra má na programe štvrtkové (8.2.) zasadnutie mestského zastupiteľstva Senice. Záujem pracovať na tomto poste prejavilo podľa hovorkyne mesta Tatiany Moravcovej päť záujemcov.

foto archív mesta Senica

“Súčasná hlavná kontrolórka mesta odchádza k 29. februáru 2024 z titulu odchodu do dôchodku. V nadväznosti na túto skutočnosť mesto Senica vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra mesta, záujemcovia sa mohli prihlásiť do 24. januára. Všetci piati kandidáti spĺňajú predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, boli preto pozvaní na dnešné zasadnutie,” uviedla.

Kandidáti dostanú priestor na vystúpenie v rozsahu maximálne päť minút. V prvom kole je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, čo je pri počte 19 poslancov minimálne desať. “V prípade, že ani jeden z kandidátov takúto väčšinu v prvom kole nezíska, pristúpi sa k druhému kolu voľby. Zvolený bude kandidát s najvyšším počtom platných hlasov, v prípade rovnosti rozhodne žreb,” doplnila hovorkyňa.

Program februárového zastupiteľstva obsahuje 21 bodov. Poslanci sa budú zaoberať aj rozpočtami Mestského kultúrneho strediska Senica a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti senickej samosprávy.


.

Lapková patrola