Autobusová stanica v Senici už roky volá po rekonštrukcii. Majiteľ stanice, firma SAD PROJEKTOVÁ 1, plány na rekonštrukciu budovy a jej okolia zverejnil už dávnejšie. Čo bráni tomu, aby okresné mesto konečne malo dôstojnejší dopravný terminál? V mene firmy SAD PROJEKTOVÁ 1 poslal Záhoráku odpoveď Peter Košút.

zdroj SAD PROJEKTOVÁ 1

Podľa jeho slov spoločnosť SAD PROJEKTOVÁ 1 v súčasnosti pripravuje rekonštrukciu stanice, a to hlavne priestoru pred ňou zo strany od Továrenskej ulice, kde má už vydané stavebné povolenie. “Pôjde najmä o rozšírenie nástupíšť a výstupíšť spolu s ich zastrešením v priestore, kde v súčasnej dobe zastrešenie nie je. V rámci rekonštrukcie pribudne moderný prístrešok s osvetlením, ktorý poslúži cestujúcim nielen v prípade dažďa, ale aj počas horúcich letných dní ako ochrana pred slnkom. Bezpečnosť cestujú cej verejnosti zvýši nový kamerový systém a veríme, že prispeje aj k zníženiu vandalizmu, počtu krádeží a výjazdov mestskej polície do týchto priestorov. Zároveň sa spraví predpríprava pre rampový systém na evidenciu vstupu vozidiel do stanice. Opravené budú aj degradované spevnené plochy a pôvodné prístrešky autobusovej stanice. Zámer rekonštrukcie bol viazaný na vyriešenie vlastníckych vzťahov k prístupovej komunikácii. Podarilo sa nám to v roku 2022, aj preto sa plán rekonštrukcie posúval časovo aj obsahovo,” uviedol za prevádzkovateľa stanice Peter Košút.

Nathaniel Knizkaren 2023

Firma tu má pripravené aj ďalšie rozvojové plány, ale ich realizáciu brzdia nedoriešené vlastnícke vzťahy k predajným stánkom, ktoré tento priestor výrazne špatia. “Problém sa snažíme riešiť, doteraz sa nám podarilo odkúpiť a zbúrať 9 stánkov a ďalšie dva sú v príprave na zbúranie, k čomu dôjde po vykonaní potrebných procesných úkonov. Predpokladáme, že so stavebnými prácami na rekonštrukcii autobusovej stanice začneme v apríli a ukončiť by sme ich chceli do konca tohto roka,” dodáva Košút.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

Labková patrola