Na konci minulého roka sa v našom regióne dosť často hovorilo o zámere akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP, a.s.) postaviť v blízkosti Skalice veterný park. Tento zámer investora však mesto nepodporilo a Skaličania sa proti nemu vyjadrili aj v petícii. “Táto otázka je pre nás už uzavretá,” vyjadrila sa pre Záhorák primátorka Skalice Oľga Luptáková.

ilustračné foto Envato Elements / Rimidolove

Obrátili sme sa preto na SPP, a. s., s otázkou, či od svojho zámeru stavať veterné elektrárne na Záhorí odstúpi.

“SPP sa aktívne zapája do výroby elektriny z vetra, pretože ide o najčistejší zdroj s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Je to kľúčový nástroj na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a pre samosprávy v spolupráci s SPP aj na dosiahnutie energetickej bezpečnosti a sebestačnosti. Odhadovaná ročná výroba zelenej elektrickej energie bude schopná pokryť spotrebu elektrickej energie pre takmer 172-tisíc domácností, t. j. takmer 3 % z celkového počtu domácností v SR. Celkové investičné náklady sa odhadujú na 170 miliónov eur, pričom takýto investičný balík výrazne prispeje aj k rozvoju obcí, miest a regiónu.

Nathaniel Knizkaren 2023

Na Slovensku ide o nový spôsob využívania zelenej energie a dá sa preto očakávať, že bude viazať množstvo nepravdivých informácií a hoaxov o vplyvoch na životné prostredie, na ktoré sme v procese posudzovania pripravení protiargumentovať výhradne relevantnými faktami a štúdiami renomovaných inštitúcií.

Opierame sa o reálne, viac ako 25-ročné skúsenosti predstaviteľov samosprávy a obyvateľov z prevádzky veterných parkov v katastri rakúskej obce Prellenkirchen, ktoré nás utvrdzujú o ich pozitívnom prínose pre stabilný rozvoj samosprávy a spokojnosť jej obyvateľov. Jasným potvrdením tohto prínosu je fakt, že už viac ako 10 rokov neprišlo k zvyšovaniu miestnych daní alebo poplatkov v tejto obci, a že obec má z veterných parkov finančné prostriedky, ktoré využíva na investície a rozvoj.

Je pre nás dobrým signálom výrazný pozitívny posun v mienke obyvateľstva a samospráv veternej energii, ktorý možno badať v niektorých obciach na Záhorí formou už schválených investičných zámerov výstavby veterných parkov. Okrem majiteľov pozemkov máme veľmi pozitívnu reakciu aj od dôležitých zahraničných investorov, ktorí majú záujem o dlhodobé kontrakty dodávok zelenej obnoviteľnej energie z plánovaných veterných parkov pre účely ich výrobných závodov. Pre veterný park je jednou z kľúčových podmienok dostatočná rýchlosť vetra, ktorá definuje návratnosť projektu. Oblasť Záhoria a okolie mesta Skalica patria medzi lokality s najlepším veterným potenciálom v rámci SR.

Sme odhodlaní aj ďalej odborne a fakticky presviedčať predstaviteľov miest, obcí a ich obyvateľov o prínosoch a pozitívnych dopadoch veterných elektrární na ekonomiku a životné prostredie,” uviedol v odpovedi za SPP, a. s., Ondrej Šebesta, riaditeľ odboru komunikácie.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024