Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína 7. januára, deň po Troch kráľoch, a končí sa Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou, v tomto roku 14. februára. Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa hovorilo o dlhých a krátkych fašiangoch.

Borský Mikuláš, foto A-Foto

Žartovne sa tvrdilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievky. A ten tohtoročný krátky je… Slovo fašiang pochádza z nemecké ho slova vastschane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Takže vypime si na rozlúčku s obdobím veselia, plného plesov a bálov.

Štyridsaťdňový pôst pred Veľkou nocou sa v minulosti bral veľmi vážne. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni dňami bujarej zábavy. Dnes berieme fašiangové sprievody ako zábavu, ale v minulosti mali masky významný rituálny význam. Tie fašiangové boli najmä zvieracie a vyzerali strašidelne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať.

Neskôr k maskám pribudol aj vojak so šabľou a práve na túto šabľu napichovali gazdiné potravinové podarúnky pre masky. Vo väčšine obcí, kde si fašiangové tradície ctia aj dnes, bude vyvrcholením fašiangového veselia pochovávanie basy. Na tomto obrade nebudú chýbať účinkujúci prezlečení za kňaza, organistu, hrobára, basa na márach a babky-plačky. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba…

Veľké Leváre

Aj tento rok budú chodiť po dedine vo Veľkých Levároch maškary – deti aj dospelí v starodávnych maskách v sprievode muzikantov z Cimbálofky Leváranek. Dedinou bude znieť hlavne pieseň “Fašangy-Hromnice, Velká noc bude, kdo nemá kožucha, zima mu bude…”

V sprievode maškár pôjdu aj chlapci – mládežníci ako šablári s drevenými šabľami a zatancujú si šabľový tanec, v ktorom budú na záver staršie dievčatá ich šable preskakovať. A opäť aj tu príde na rad tradičná pieseň: “Už sa fašáng krácí, už sa nenavrácí, staré baby puačú, že sa nevyskáčú…”

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Fašiangové veselie chystajú vo Veľkých Levároch na sobotu 10. februára. “Už od 10. h budete môcť na uliciach obce stretnúť maškary, ktoré začnú svoju veselú obchôdzku od základnej školy a budú pokračovať pri bytovkách, cez hlavnú cestu pri obchodoch, cukrárni… Skončia pri klube dôchodcov, kde budú všetkých čakať tety dôchodkyne s napečenými šiškami a božími miloscami (fánkami). Večer o 17:00 h príde na rad pochovávanie basy s celým súborom Leváranek a Folklórnou skupinou Leváran, kde deti predvedú pásmo piesní a tancov zo Záhoria a fašiangové zvyky,” informovala o fašiangovom dianí v obci Svetlana Valachovičová, vedúca FS Leváranek.

Navyše, v nedeľu 11. februára sa asi desiatka detí so svojimi rodičmi zúčastní na detskej fašiangovej krojovej zábave v neďalekej moravskej obci Tvrdonice. Celú akciu pripravuje domáci detský súbor Pomněnka, ktorý si pozval k sebe domov do Tvrdoníc detské folklórne súbory z okolia a tiež aj Leváranek zo Záhoria.

Borský Svätý Jur

S fašiangom sa tu rozlúčia dvomi tanečnými zábavami. V piatok 9. februára maškarný ples organizuje DFS Juránek a v sobotu fašiangovú zábavu miestna farnosť.

Štefanov

Bohatý sprievod masiek má dlhú tradíciu v Štefanove. Inak tomu nebude ani tento rok. “Herivašci”, ako ich tu nazývajú, budú dom od domu obchádzať 12. a 13. februára. Ďalšiu skupinu vytvoria mladí chlapci v tureckých vojenských rovnošatách. Každej skupinke bude do kroku vyhrávať vlastný harmonikár.

Záhorácke rádio 2024 01

Šaštín-Stráže

“Turci” sa na budúci pondelok a utorok vydajú na obchôdzku po domoch a firmách aj v Šaštíne-Strážach. Táto tradícia by tu len tak ľahko vymrieť nemala, o výchovu dorastu sa starajú už v materskej škole.

Borský Mikuláš

Na fašiangové tradície si na Búroch mimoriadne potrpia. Tradičný sprievod slaninárov a šablárov do ulíc vyrazí v nedeľu 11. februára, kedy si na pravé poludnie pred kultúrnym domom spoločne zatancujú v maxikole. Fašiangové tradície a bohaté sprievody prilákajú každoročne aj veľa cezpoľných divákov.

Borský Mikuláš, foto A-Foto

Radošovce

Mladí chlapci vyobliekaní v krojoch v sobotu 10. februára navštívia všetky slobodné dievky v dedine. Hovorí sa tu, že chodia “po rezeňkoch”. Každá takáto návšteva je odmenená plátkom slaninky, ktorý im dievčence napichujú na šable. Fašiang v Radošovciach vyvrcholí v sobotu večer obľúbeným hasičským plesom.

Dubovce

Fašiangový sprievod nebude! V sobotu 10. februára ale chystajú v kultúrnom dome obecnú zabíjačku. Prísť môže každý. “Zaplatí kolko môže, konzumovať bude, koľko zvládne,” pozýva starosta obce Filip Tokoš.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

INAT Rezanie laserom