Jedno z lokalít v regióne, kde by mohla vyrásť veterná elektráreň, je katastrálne územie mesta Gbely. Ako sa stavajú k tejto otázke Gbelčania, sa týždenník Záhorák pýtal primátora Martina Jahodku.

ilustračné foto Envato Elements / baliukhpavlo

“Téma investičného zámeru umiestnenia veterných elektrární v katastrálnom území nášho mesta bola u nás nedávno verejne prediskutovávaná, a to v rámci bodu programu MsZ aj za účasti jedného z potenciálnych investorov.

Občania tak mali možnosť konfrontovať svoje pripomienky a postoje k problematike priamo so zástupcami mesta, poslancami a zástupcami realizátora podobných projektov.

Nathaniel Knizkaren 2023

Napriek všeobecnej zhode na potrebe podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) nie je diskusia ešte definitívne ukončená. V našom prípade riešime aktuálne dve konkrétne ponuky, kde veľmi starostlivo zvažujeme a posudzujeme všetky dopady,
výhody, resp. nevýhody pre mesto, plynúce z prípadného odsúhlasenia zámeru mestským zastupiteľstvom.

Všeobecne projekty zamerané na OZE, a teda aj výstavbu veterných elektrární, ja osobne považujem za prínosné z viacerých dôvodov. Zároveň chápem, že nie všetci ľudia to môžu vnímať rovnako. Preto si myslím, že je potrebné dať dostatočný
levantných argumentov pre alebo proti výstavbe veterných elektrární, nie je nikdy dosť…”

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024