Demografické štatistiky ukazujú v Malackách negatívny trend pri porovnávaní narodení a úmrtí. Zatiaľ čo v minulosti sa v tomto okresnom meste pravidelne rodilo viac detí, ako bolo úmrtí, pandémia a viaceré prevažne ekonomické faktory tento trend otočili. Počet obyvateľov napriek tomu mierne stúpol vďaka zvýšenému počtu prisťahovaných.

foto malacky.sk

Vplyv ochorení Covid-19 na počty úmrtí je nepopierateľný, no nebol taký rýchly a výrazný, ako by sa mohlo zdať. V prvom roku pandémie – 2020 – zaznamenala matrika 174 úmrtí, čo približne zodpovedá bežným rokom. Roky 2021 a 2022 však už ukazujú nárast úmrtí. Vlani sa tieto čísla opäť vrátili do bežných štatistík.

Pandémia a s ňou súvisiace následné ekonomické problémy sa mohli podpísať aj pod počet narodených detí. Zatiaľ čo pred pandémiou a počas nej sa v meste za rok narodilo v priemere 200 detí, prvé kompletné roky po pandémii ukazujú výrazný prepad počtu narodení. Medzi najpopulárnejšie mená patrili v minulom roku Ema a Oliver.

Počet obyvateľov Malaciek zostáva napriek vyššiemu počtu úmrtí relatívne stabilný. Dôvodom je aj nárast prisťahovaných. Vlani sa prisťahovalo 419 ľudí, rok predtým dokonca 468.

Najstabilnejšie sú počty sobášov. Do manželského zväzku sa v minulom roku rozhodlo vstúpiť 87 párov. Rok predtým to bolo 104 párov, no štatistiky pravidelne zaznamenávajú striedanie slabších a silnejších „sobášnych” rokov. Naopak, narástol počet rozvodov. Kým v rokoch 2019 až 2020 sa rozviedlo 34 a 39 párov, v roku 2022 to bolo 41 a v roku 2023 až 48.

  • Narodenia: 2022: 161; 2023: 158
  • Najčastejšie mená detí: 2022: Oliver, Martin, Tobias, Laura, Karolína, Jasmína; 2023: Oliver, Šimon, Jakub, Ema, Viktória, Olívia
  • Úmrtia: 2022: 212; 2023: 175
  • Sobáše: 2022: 104; 2023 87
  • Rozvody: 2022: 41; 2023: 48
  • Počet 100-ročných obyvateľov: 2022: 2; 2023: 2
  • Počet obyvateľov: 2022: 18 608; 2023: 18 619
  • Prisťahovaných: 2022: 468; 2023: 419
  • Odsťahovaných: 2022: 496; 2023: 383

Zdroj: J. Hargaš, malacky.sk

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

INAT Rezanie laserom