Gymnázium 1. mája v Malackách otvára svoje brány záujemcom o štúdium. Deň otvorených dverí sa uskutoční 15. februára od 8:30 do 12:30.

Deň začne úvodnou prezentáciou, kde sa návštevníci dozvedia o histórii školy, jej hodnotách a cieľoch, ktoré si kládla od svojho založenia. Táto prezentácia poslúži ako základ pre pochopenie, akým smerom sa škola ubera v oblasti vzdelávania a aké hodnoty sú pre ňu kľúčové.

Nathaniel Knizkaren 2023

Následne škola poskytne podrobný prehľad o svojich vzdelávacích programoch a možnostiach, ktoré ponúka pre rozvoj talentov a záujmov študentov. Zároveň sa dozviete o kritériách prijímania a aké aspekty sú pri výbere nových študentov dôležité.

V rámci dňa otvorených dverí budú prebiehať prehliadky špecializovaných učební a laboratórií, ukážky odborného vzdelávania a budú prezentované možnosti rozvoja digitálnych zručností a robotiky. Škola tiež umožní vyskúšať si vzorové prijímacie testy v reálnych podmienkach, čo poskytne uchádzačom predstavu o tom, čo ich čaká.

Na mieste bude dostupný široký sortiment informačných materiálov, ktoré si návštevníci budú môcť vziať domov a podrobnejšie sa oboznámiť s ponukou školy.

Deň otvorených dverí je ideálna príležitosť pre rodičov a ich deti na to, aby spoznali školu, jej pedagógov a vzdelávací systém zvnútra.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024