Mesto Senica pristúpilo k pilotnému projektu zamykania kontajnerov na novom stojisku s polopodzemnými nádobami vo vnútrobloku medzi ulicami Vajanského, Dlhá, Robotnícka a V. Paulínyho-Tótha. Dôvodom je sťažnosť vlastníkov bytov na “odpadový turizmus”, kedy do kontajnerov nosili odpad aj ľudia z iných častí mesta. Informuje o tom mesto na webe.

foto senica.sk

“Nové stojisko obsahuje šesť zapustených veľkokapacitných nádob, z ktorých sú dve na zber zmesového komunálneho odpadu a ostatné slúžia na triedený zber plastov, papiera, skla a kovov. Všetky nádoby sú zabezpečené zámkom, ku ktorému každý majiteľ bytu vo vnútrobloku dostal bezkontaktnú čipovú kartu na odomknutie,” informuje mesto na svojom webe.

Záhorácke rádio 2024 01

Lokalita bola vybraná pre dostupnosť vývozného vozidla a umiestnenie stojiska na pozemku mesta mimo inžinierskych sietí. Zároveň vďaka údajom o doterajšom množstve odpadu bude možné vyhodnotiť, ako sa jeho objem zmení pri zamykaní nádob. “Stávajúce kontajnery budú po osadení zámkov odvezené, čím sa zníži zápach a zamedzí sa neporiadku okolo stojiska, pretože polopodzemné kontajnery neumožňujú opätovné vyhadzovanie odpadu,” dodáva mesto.

Ďalšie stojisko s polopodzemnými kontajnermi mesto Senica plánuje počas roka vybudovať na Hollého ulici.


.

BM: Ustekana sobota