Každoročne žiaci senického Gymnázia Ladislava Novomeského v rámci vyučovania občianskej náuky navštevujú Mestský úrad v Senici, aby sa formou zážitkového vyučovania zoznámili s fungovaním miestnej samosprávy. V rámci tohto predmetu sa učia o histórii mesta, jeho symboloch a funkciách.

foto senica.sk

V pondelok 12. februára žiakov prímy pod vedením učiteľky Silvie Blažekovej privítal zástupca primátora Filip Lackovič v obradnej sieni mestského úradu. Spolu s matrikárkou im popísal priebeh sobášenia a ďalšie slávnostné udalosti, ktoré sa v týchto reprezentačných priestoroch odohrávajú.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Prednosta úradu Marek Došek vo veľkej zasadacej miestnosti priblížil fungovanie mestského zastupiteľstva. Žiaci si spomedzi seba vybrali a zvolili zapisovateľku, overovateľku, kontrolóra a zástupcu primátora. V simulovaných hlasovaniach si odsúhlasili hodinu bez úloh a poverili primátora mesta, aby ich návštevu odmenil sladkosťami.

foto senica.sk

O tom, čo a ako sa zapisuje do pamätnej knihy a kroniky mesta gymnazistom porozprávala kronikárka Anna Hamerlíková s vedúcou oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renátou Hebnárovou.

Plocha draka Knihy.Zahori

Exkurziu školáci ukončili v pracovni primátora mesta Martina Džačovského. Po niekoľkých otázkach, čo si o fungovaní samosprávy zapamätali, odsúhlasil prijaté uznesenie a rozdal všetkým lízanky a na záver si spravili niekoľko spoločných fotiek.

„Takáto forma zážitkového vyučovania je omnoho prínosnejšia, ako iba samotné abstraktné prezentovanie samosprávy na hodinách a preto sa na mestský úrad so svojimi žiakmi každý rok rada vraciam,“ zhodnotila dôvod exkurzie pedagogička senického gymnázia Silvia Blažeková.

Zdroj: senica.sk


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota