Toto pjekné mjestečko je možné navštíviť aj prostredníctvom monografie obce. Vydalo ju Záhorské múzeum v Skalici v roku 2005 a bola finančne podporená z Fondu Ministerstva kultúry SR. Kniha tiež získala druhú cenu v rámci celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2005.

Skoro tristo strán zaujímavého čítania začína príhovorom už v súčasnosti bývalej starostky Ing. Márie Macejkovej. Publikácia úvodom mapuje geografické fakty obce ako je poloha, prírodné pomery. História obce, ktorej súčasťou sú fakty o najstaršom osídlení obce, prvých písomných zmienkach, či vojnové a povojnové udalosti obce, je najobsiahlejšou kapitolou. Okrem histórie sú spracované aj kapitoly o farnosti, školstve, kultúre, miestnych spolkoch či významných osobnostiach pôsobiacich v obci. Svoje zastúpenie majú aj jednotlivé pamiatky akou je rímskokatolícky kostol Sv. Jozefa Pestúna, ktorý tvorí najvýznamnejšiu sakrálnu stavebnú pamiatku, či Kaplnka, Zvonica, Božia muka. Veľmi zaujímavou kapitolou v rámci obecných tradícií je zoznam kútskych prezývok, ktoré sa dodnes používajú v mnohých obciach. Jedným z hlavných dôvodov bola potreba rozlíšiť rody, ktoré mali rovnaké priezvisko. V zozname nájdete priezviská od Antálkov po Žilkov. Napriek tomu, že zoznam nie je kompletný, zaberá skoro osem strán. Okrem historických a geografických informácií zahŕňa publikácia aj pohľad do bežného života tradičného roľníckeho spoločenstva, ktorý bol počas celého roka regulovaný systémom tradičných zvykov a sviatkov za posledných sto rokov. Publikáciu je možné si zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici a na obecnom úrade v Kútoch.


.

Lapková patrola