Aj obce a mestá v našom regióne sa môžu uchádzať o získanie finančných prostriedkov na projekt opatrovateľskej služby. Ten predchádzajúci trval medzi rokmi 2021 až 2023 a umožnil samosprávam poskytovať terénnu opatrovateľskú službu v domácom prostredí.

ilustračné foto

Cieľom bolo zabezpečenie zotrvania odkázaných občanov v ich prirodzenom domácom prostredí a zlepšenie kvality ich života. Keďže sa realizácia tohto projektu stretla s priaznivou odozvou a splnila svoj cieľ, mestá a aj niektoré obce majú záujem pokračovať pri vyhlásení novej výzvy.

V Senici je o poskytovanie opatrovateľskej služby veľký záujem. K službám, ktoré opatrovaní občania najčastejšie využívajú, patrí donáška nákupov, liekov a obedov, upratovanie v domácnosti a pomoc pri osobnej hygiene. „Pre občana je zotrvanie vo svojom prirodzenom prostredí prioritou. Mesto Senica poskytuje domácu opatrovateľskú službu prostredníctvom 8 profesionálnych opatrovateliek. Ku koncu roka malo mesto podpísanú dohodou s 18 občanmi, ktorým bola opatrovateľská služba poskytovaná priamo v ich domácnostiach. Mesto Senica takto vlani poskytlo vyše 10-tisíc hodín domácej opatrovateľskej služby. Senica zabezpečuje túto službu aj prostredníctvom Územného spolku Slovenského Červeného kríža. Opatrovateľskú službu SČK vlani v Senici prostredníctvom 16 opatrovateliek využívalo 27 občanov mesta. Mesto Senica a SČK sa budú o prostriedky na poskytovanie opatrovateľskej služby opäť uchádzať,” uviedla pre Záhorák vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renáta Hebnárová.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Opatrovateľskú službu občanom poskytovalo aj mesto Skalica. V súčasnosti ju priamo u občanov v domácom prostredí vykonáva 11 opatrovateliek. „Záujem o túto službu stúpa, takže sa budeme uchádzať o prostriedky na refundáciu miezd opatrovateliek aj z novej výzvy,” potvrdila nám Lucia Grófová, vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania MsÚ v Skalici.

Mesto Malacky poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, ktoré aktuálne zamestnáva 45 opatrovateliek, pričom opatrovanie je poskytované 56 klientom. „V Malackách potreba tejto služby každým rokom narastá. O prostriedky z výzvy na refundáciu miezd by sme sa radi uchádzali, avšak závisí to od nastavených podmienok a administratívnej náročnosti,” uviedla hovorkyňa MsÚ Ľubica Pilzová.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Polícia hľadá 36-ročného Milana z Holíča

Policajti pátrajú po nezvestnom, 36 ročnom Milanovi Verešovi z mesta Holíč. Mladý…

BM: Ustekana sobota