Bezplatná právna poradňa pre malackých seniorov, ktorá poskytla v roku 2023 pomoc 146 klientom, pokračuje aj v roku 2024. Právna poradňa poskytuje bezplatnú pomoc seniorom s trvalým bydliskom v Malackách.

ilustračné foto 123rf.com

Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom sa netreba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad v Malackách (2. poschodie, č. dverí 225) a mať so sebou občiansky preukaz (na overenie bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach:

  • exekúcie
  • rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • dedičské konanie
  • zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy)
  • majetkové záležitosti (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu)
  • spotrebiteľské problémy (reklamácie tovaru/služieb)
  • právna ochrana (usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi)

Poradenstvo nie je poskytované v trestných veciach a nezastupuje svojich klientov ani na súdoch. Najbližší termín právnej poradne je 14. a 21. marca (9.00 – 12.00).


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia v Senici novú telocvičňu

Stavba novej športovej haly pri župnej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách…

BM: Ustekana sobota