Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach na svojom štvrtkovom (15.2.) zasadnutí schválilo uznesenie o konaní miestneho referenda. Referendum sa uskutoční 6. apríla 2024 a jeho jedinou otázkou bude: Súhlasíte s výstavbou veterného parku v katastri obce Radošovce?

foto WEB

Starostka obce Radošovce Iveta Matúšová vysvetľuje, že referendum je reakciou na snahy investorov o výstavbu veterných parkov v regióne Záhoria: „Mnohí investori sa snažia realizovať ich zámery veterných parkov v jednotlivých lokalitách Záhoria. V súčasnej dobe je vo finálnej fáze zámer investora WSB Invest, ktorý bude povinne nutné prerokovať verejnosťou a primárne sa týka našej obce. Ešte stále má však posledné slovo občan. Nie len deväť poslancov a starostka.“

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Referendum je podľa Matúšovej najvyššou formou priamej demokracie na obecnej úrovni. „Doba jedného svetonázoru už našťastie skončila, každý z vás bude mať právo sa vysloviť. Nikto z vedenia obce nemôže tvrdiť, že s určitosťou vieme, aký názor majú naši občania a preto by bolo veľmi nesprávne a aj nespravodlivé, neponúknuť im priestor na ich rozhodnutie,“ informuje o referende občanov starostka.

Výsledok platného referenda, to značí účasť nad 50%, je pre obecné zastupiteľstvo záväzný. „Každý iný, aj neplatný výsledok, nastavuje pomyselné zrkadlo našej obecnej spoločnosti,“ dodáva Matúšová.

Verejné stretnutie s občanmi k téme veterného parku sa uskutoční v najbližšom čase. Všetky informácie o referende a o zámere investora WSB Invest budú zverejnené na webovej stránke obce Radošovce.


.

BM: Ustekana sobota