Výlet spojený s upratovaním prírodnej rezervácie Veterník sa v pondelok 27.6. niesol v znamení ideálneho počasia a dobrej nálady žiakov a pedagógov Súkromnej základnej školy Štvorlístok zo Skalice.

Počas troch hodín zberu odpadkov v koryte Starohorského potoka a na úpätí Veterníka (po skalicky „Vintoperk“ – orig. Windberg) sme našli veci najrôznejšieho druhu, účelu a veľkosti. Prekvapila nás celkom zánovná športová topánka, kanistre a množstvo plastových obalov, rozlámané sánky, ako aj to, že niekto si dal tú námahu vyviezť do prírodnej rezervácie kopu použitého eternitu a dôkladne ju pozakrývať. Slušná kôpka fľašiek od tvrdého alkoholu v priestore starého pieskovcového kameňolomu mala asi na návštevníkov povzbudivé účinky, ktoré im nebránili zakladať oheň a overiť si presnú mušku strieľaním do konzerv. Pri záhradách už nejaký ten rôčik čakajú na odvoz dve staré chladničky – zber druhotných surovín z tejto lokality asi nie je rentabilný… Tých vriec odpadu bolo nakoniec toľko, že sa ledva pomestili do osobného auta. Čas to bol napriek tomu pekne strávený, ukončený príjemným posedením pri Starohorskom potoku, z ktorého sme odobrali aj vzorky, ktoré budeme v rámci Enviroprojektu v škole analyzovať a vyhodnocovať.

A ešte niekoľko faktov: Svahy Veterníka boli v minulosti odlesnené a intenzívne využívané na pestovanie farbiarskych rastlín a vinnej révy. Od polovice 20. storočia prestali byť niektoré vinice obhospodarované a pôvodná teplomilná flóra, ktorá sa udržiavala iba na medziach sa postupne rozširovala, až zabrala celé územie dnešnej rezervácie. Opustené vinohrady predstavujú refúgium nielen pre druhy, ktoré v týchto miestach žili pôvodne, ale i pre druhy vyskytujúce sa na západnej hranici Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Aj keď má rezervácia rozlohu len 18 hektárov, nachádza sa tu množstvo vzácnych a chránených rastlinných druhov – skoro na jar kvitnú hlaváčik jarný, poniklec obyčajný veľkokvetý, v máji vstavač vojenský, kosatec dvojfarebný, kavyľ Ivanov, čerešňa krovitá a iné. Výskyt ohrozeného druhu vstavača vojenského je viazaný najmä na lokalitu starého ovocného sadu, ktorý je nehnojený, ale vykášaný, vďaka čomu je v ňom nižšia konkurencia rastlín, čo sú optimálne podmienky pre túto orchideu. Rezervácia Veterník je ukážkou zachovaných zvyškov typickej vegetácie skalnej stepi xerotermného charakteru a je jednou z lokalít, kde je potrebné vzhľadom na výskyt 232 druhov vyšších rastlín, viac ako 200 druhov chrobákov, 90 druhov dvojkrídlovcov, a mnohých druhov drobných stavovcov citlivo pristupovať k rekreačnému využívaniu územia. Pre svoje výnimočné prírodné hodnoty bola NPR Veterník vybratá ako jedno z reprezentatívnych území európskeho významu a čoskoro sa stane súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000.

Ing. Zuzana Juríčková


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy