Mesto Gbely pripravilo pre návštevníkov počas uplynulých dní zaujímavú výstavu. Jej autorom bol gbelský rodák Vladimír Suchánek, uznávaný scénograf Slovenského národného divadla, ale aj maliar, dizajnér, a hlavne umelec, ktorého dielo patrí k základným hodnotám novodobej slovenskej kultúry.

foto Mesto Gbely

V deň jeho jubilejných 90. narodenín (15. 2.) bol prijatý u zástupcov mesta, zapísal sa do kroniky a v družnom rozhovore porozprával o svojom umeleckom živote. Následne navštívil blízku rodinu a popoludní sa osobne zúčastnil na slávnostnej vernisáži svojej výstavy. Tá pozostávala nielen z olejových pastelov krajín a výstavných panelov z Divadelného ústavu z Bratislavy, ale hlavne z originálnych scénických návrhov mnohých divadelných hier, inscenácií, činohier, muzikálov, či opery (Kráľ Ján /F. Dürrenmatt/, Tango /S. Mrozek/, Kráľ Lear /W. Shakespeare/ a veľa iných..).

Pálfyovci Knihy.Zahori

Za scénografiu k baletu Balada o strome dostal na Pražskom Quadrienále medzinárodnej prehliadke javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry čestné uznanie. A nebolo to zďaleka jeho jediné ocenenie.

foto Mesto Gbely

Každá jeho scéna bola vytvorená originálnym spôsobom s použitím rôznych materiálov. Autor v mnohých scénach vyčlenil javisko na dvojúrovňové pódium a nejedenkrát sa ťahala jeho scéna ponad javisko až do hľadiska. Tvoril scény takého formátu, ktoré bolo možné porovnávať s poprednými zahraničnými scénami. Vždy bol originálny a podobnú túžbu vyjadril v príhovore aj na výstave v Gbeloch: aby kreativita a originalita mali na Slovensku i vo svete vždy vydláždenú cestu.

Pre veľký záujem je výstava v priestoroch kultúrneho domu predĺžená až do utorka 20. februára do 17:00.

Mgr. Slavomír Brutovský

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota