Poslanci mesta Skalica nedali na stredajšom rokovaní zelenú návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní motorových vozidiel. Oni i obyvatelia mesta petíciou odmietli návrh, ktorý mal zaviesť parkovanie v dvoch zónach.

foto Roman Spurný

Na rokovanie poslaneckého zboru prišlo niekoľko desiatok nespokojných Skaličanov. Poukazovali vo svojich vystúpeniach nielen na navrhovanú výšku poplatkov za parkovanie pre jednotlivé skupiny, ale kritizovali najmä skutočnosť, že radnica neprerokovala návrh regulácie statickej dopravy s obyvateľmi mesta. Občania, ako sa ukázalo počas diskusie, nemajú problém s reguláciou dopravy v centre mesta v zóne A. Problém pociťujú s navrhovanou zónou B pre obytné súbory. “Mesto nie je na zónu B pripravené, nie sú vytvorené podmienky,” konštatovali diskutujúci.

Plocha draka Knihy.Zahori

Primátorka Oľga Luptáková uviedla, že tohtoročný rozpočet mesta už s príjmom za parkovné počíta. “Sme posledné okresné mesto v regióne, ktoré nemá parkovanie spoplatnené,” uviedla. K návrhu VZN prišli, ako uviedla, pripomienky od 86 Skaličanov.

Všeobecne záväzným nariadením chcela radnica zvýhodniť domácich rezidentov parkovacou kartou v hodnote 40 eur pred majiteľmi áut, ktorí nemajú v meste trvalý pobyt. Pre nich by parkovacia karta abonenta – fyzickú osobu stála 500 eur. Radnica si od regulácie sľubuje vyššiu obrátkovosť parkovania v centrálnej mestskej zóne, odstránenie dlhodobo parkujúcich vozidiel z parkovacích miest a zamedzenie prisvojovania si verejných priestorov motoristami. Takisto chce týmto opatrením prilákať obyvateľov k využívaniu mestskej autobusovej dopravy a alternatívnych spôsobov dopravy.

Mesto sa bude problematikou regulácie parkovania naďalej zaoberať. Oznámilo, že podaná petícia v elektronickej forme, ktorú doručili jej organizátori na mestský úrad, nie je v súlade so zákonom, keďže neobsahuje všetky náležitosti. Podpísalo ju viac ako 2800 občanov, ďalších približne 300 podpísalo petičné hárky.


.

BM: Ustekana sobota