Predstavujeme ďalšiu knihu z kolekcie kníh zo Záhoria. Tentoraz sa s autorkou zo Závodu vydáme na cestu do minulosti. V knihe odhalí, ako sa kedysi v jej rodnej dedine žilo, ako to bolo so vzdelaním, stravovaním, a prezradí niečo aj zo svojich spomienok na starých rodičov.

Závodčanka Terézia Kvapilová nám ponúka pohľad na dedinu, ktorá možno už neexistuje tak, ako ju poznajú súčasní obyvatelia. Svojím osobným príbehom a spomienkami nás prevedie uličkami jej rodnej dediny a objasní, ako kedysi vyzeral bežný život v Závode.

Kniha vznikla na podnet jej detí, ktoré ju požiadali, aby pre ne v závodskom nárečí napísala spomienky na svoje detstvo, generácie predkov, na život v dedine, ako ho vnímala a ako si ho pamätá, na udalosti, ktoré sa tam odohrávali a spomienky na vzťahy medzi ľuďmi.

Autorku lákala myšlienka tejto knihy, no spočiatku si nebola istá, akou formou ju písať, aby bolo rozprávanie živé a dobre čitateľné. Hľadala formu, v ktorej by mohla nenásilne použiť mnohé, pomaly už zabudnuté slová a zvraty, ktoré sa kedysi bežne používali. Po mnohých úvahách zvolila formu rozhovoru. Vznikol však ďalší problém. S kým by mal rozhovor prebiehať? S novinárom, etnografom, historikom? Rozhodla sa teda pre svoju vnučku Zuzku. Predstavovala si ju, ako pri nej sedí, kladie zvedavé otázky a autorka jej na ne odpovedá.

Postupne si Terézia začala uvedomovať, že zápisky by mohli zaujímať nielen jej deti. Aj keď sú to spomienky osobné, dotýkajú sa celej komunity žijúcej v Závode v rokoch jej detstva a dospievania, môžu osloviť každého, kto žije v Závode, ale aj tých, ktorí tam nežijú, ale majú tam svoje korene.

A ako vznikol jej názov? Keď sa Terézia spolu s jej rodinou približovali autom k závodskému chotáru, vždy si začala celkom podvedome pospevovať. Z rozprávania iných vedela, že biskup Mons. Štefam Vrablec sa zase pri každom návrate do rodnej dediny obrátil na svoju sestru Máriu so slovami: „Nad Závody neni, né Marko?” A práve tento výrok použila autorka ako názov svojich rozpomínaní.

„A tak vznikla kniha, ktorú venujem vám milí Závodzania. Pri jej písaní som nepoužila nijakú odbornú literatúru ani archívne dokumenty. Čerpala som len z vlastných spomienok a zážitkov.” píše Terézia Kvapilová vo svojej publikácii.

Knihu Nad Závody neni a ďalšie knihy zo Záhoria si môžete zakúpiť v našom internetovom obchode s knihami o Záhorí – Knihy.Záhorí ↵.

 


.

BM: Ustekana sobota