Rokmi nahromadené negatívne dopady Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej ambicióznych zelených cieľov, nie dostatočne komunikovaných s európskymi farmármi, a najnovšie aj postupné uvoľňovanie obchodnej politiky EÚ s Ukrajinou, či pripravovaná dohoda MERCOSUR, sú najhlavnejšími dôvodmi, prečo už týždne protestujú európski výrobcovia potravín, ku ktorým sa 22. februára pridali aj farmári krajín V4 s podporou Litvy a Lotyšska.

foto Polícia SR

Organizátorom celosloslovenského protestu farmárov bola Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorá ho pripravovala prostredníctvom 37 regionálnych komôr. Do protestného zhromaždenia sa v rámci regiónu Senica a Skalica zapojila väčšina poľnohospodárskych subjektov a za účasti 150 farmárov a 80 kusov poľnohospodárskej techniky sme o 9.30 h vyrazili traktorovým sprievodom k hraničnému priechodu Holíč – Hodonín, kde nás prišli podporiť aj farmári z maďarskej Agrárnej komory a poľnohospodári z ČR, za účasti 250 farmárov a takmer 150 ks poľnohospodárskej techniky. Za slovesnkých farmárov vystúpil výkonný podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš, českých farmárov zastupoval prezident českej Agrárnej komory Ján Doležal a za maďarských farmárov sa prihovorila podpredsedníčka maďarskej Agrárnej komory (NAK) Katalin Süle.

Záhorácke rádio 2024 01

Hlavným cieľom protestu bola podpora veštkých európskych farmárov, ktorí sú nespokojní s poľnohospodárskou politikou EÚ, s nezmyselnými nariadeniami a požiadavkami zo strany Európskej komisie, ktoré sú kladené na farmárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, čoraz väčšou byrokraciou na európskej, ale aj na národnej úrovni, s dovozom ukrajinskej potravinárskej pšenice a ostatných komodít na európsky trh, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen výkupné ceny, ale aj odbyt nami dopestovaných komodít a príliš nereálne a nerealizovateľné zelené ambície. Naším cieľom je predovšetkým pestovať a vyrábať kvalitné zdravé potraviny pre slovenských spotrebiteľov. Protestom sme chceli poukázať aj na skutočnosť, že slovenským farmárom neboli doteraz vyplatené priame platby v plnej výške za rok 2023 zo strany Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za účasť všetkým poľnohospodárom, ktorí sa do protestnej akcie aktívne zapojili, ostatným občanom, ktorí nám počas traktorového sprievodu vyjadrovali podporu, a veľké poďakovanie patrí aj Okresnému riaditeľstvu PZ v Senici a Skalici za spoluprácu, ústretovosť a sprievod, ktorý bol zabezpečený počas celej protestnej akcie.

Uplynulý piatok sme dostali správu, že Európska komisia deň predtým zaslala belgickému predsedníctvu dokument, v ktorom načrtla prvé možné opatrenia na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov. V dokumente, o ktorom sa bude rokovať s členskými štátmi na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo v pondelok 26. februára, sa uvádza celý rad krátkodobých a strednodobých opatrení, ktoré možno prijať na dosiahnutie zjednodušenia. Bude slúžiť ako základ pre diskusie a spoločné kroky s krajinami EÚ. Týmto chceme poukázať, že protest mal význam a splnil svoj cieľ. Protestná akcia je jedným z nástrojov, ako sa dajú spoločnou silou kultivovaným spôsobom presadiť požiadavky našich farmárov.

Katarína Krčová, riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory Senica

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota