Knihy.Záhorí tentokrát nepredstavujú knihu, ale rovno celú sériu kníh, ktoré čitateľa prenesú do dávnych čias, kedy Malackami premávali parné lokomotívy, chodilo sa väčšinou pešo a fotografie boli ešte čiernobiele.

Malacké pohľady v internetovej podobe od roku 2006 publikujú články, obsahujúce zaujímavosti z histórie. Stránka oslovuje mnohých ľudí a je vyhľadávaným zdrojom informácií. Od začiatku mala ambíciu ukazovať Malacky z iného uhla pohľadu, ako oficiálne mestské médiá. Malacké pohľady sa stali prvou alternatívou voči oficiálnej stránke mesta. Prinášali postrehy zo života mesta, zo športu, z oblasti kultúry. Od roku 2012 aj praktické informácie pre obyvateľov a najmä návštevníkov Malaciek.

Jadro tvorcov Malackých pohľadov tvorili počas celého desaťročia najmä ľudia okolo občianskeho združenia M.L.O.K., ktoré v meste pôsobilo od roku 1999. Občianske združenie sa zo začiatku venovalo najmä práci s mládežou a deťmi, a organizovaniu kultúrnych a športových podujatí. Od začiatku malo svoju webstránku,ktorá po roku 2006 fungovala paralelne s Pohľadmi. Činnosť združenia sa postupne začalo zameriavať viac na históriu a neskôr sa premenovalo na Malacké pohľady.

Začiatky Malackých pohľadov boli sprevádzané nadšeným spoznávaním dejín mesta a jeho obyvateľov. Toto zanietenie sa nestratilo, v priebehu posledných rokov sa podarilo posunúť poznanie o kúsok ďaľej. Autori objavili v archívoch je neočakávané množstvo hodnotných prameňov. Tematicky sú články venované najmä histórii mesta Malacky. Popri oblasti podnikania, spolkovej činnosti či vzdelávania je veľká pozornosť venovaná charakteristickým stavbám Malaciek a tiež spomienkam na staré časy. Autori sa rozhodli publikovať články aj v knižnej podobe, aby boli zachované pre ďalšie generácie.

Každá z kníh je výberom z článkov za určité obdobie. Posledná kniha Malacké pohľady 4 je zostavená z článkov publikovaných na webstránke www.malackepohlady.sk v rokoch  2017 – 2021 a zároveň uzatvára pätnásť rokov publikačnej činnosti týkajúcej sa Malaciek. Knihu tvorí 26 článkov od piatich autorov, doplnených komentármi čitateľov.

Knihy malacké pohľady a ďalšie knihy zo Záhoria si môžete zakúpiť v našom internetovom obchode s knihami o Záhorí– Knihy.Záhorí ↵.

 


.
Toto je čítané

Na diaľnici D2 pri Kútoch platí dopravné obmedzenie

Od pondelka (22. 4.) 10.00 h bude v úseku medzi 4,9. a…

BM: Ustekana sobota