V skalickom Štíbore vládla pred pár dňami výnimočná atmosféra. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím totiž oslavovalo tridsať rokov od svojho založenia.

foto Peter Tokoš, Mesto Skalica

Občianske združenie spájajúce postihnuté deti, ich rodičov, dobrovoľných pracovníkov, lekárov a všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud postihnutých ľudí v našej spoločnosti, funguje v Skalici nepretržite od roku 1994. A jeho poslanie sa dá obyčajnými slovami len ťažko doceniť.

Macek Knihy.Zahori

Mesto aj preto v mene primátorky Oľgy Luptákovej poďakovalo všetkým členom združenia, ako aj jeho predsedníčke Agnese Appelovej, za dlhoročnú činnosť a poprialo im veľa síl do ďalšej práce. „Každý, kto venuje svoj čas na pomoc druhým, je inšpiráciou pre ostatných a zaslúži si naše uznanie,” odkazuje mesto Skalica.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota