V súvislosti s protestnou akciou, do ktorej sa aktívne zapojili aj farmári z nášho regiónu, sme požiadali o formulovanie ich hlavných požiadaviek predsedu poľnohospodárskeho družstva i súkromného farmára zo Záhoria.

foto Envato Elements / Gorlovkv

Ing. Pavel Tokoš, predseda PD Popudinské Močidľany: „Problémy, ktoré boli predstavené na proteste, by som zoradil v inom poradí. Najakútnejším problémom dnešných dní sú nevyplatené dotácie prvovýrobcom, od ktorých závisí prežitie väčšiny poľnohospodárskych subjektov. V týchto dňoch už nakupujeme osivá a hnojivá potrebné na založenie jarnej časti tohtoročnej úrody. Dovoz lacných produktov z tretích krajín mimo EÚ a Ukrajiny nás pripravuje o odbyt na vlastných a západných trhoch. Toto je z dlhodobého hľadiska kľúčové ohrozenie prvovýrobcov poľnohospodárskeho sektoru.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Administrácia celého dotačného systému v poľnohospodárstve je byrokratická, spojená so zložitým dokladovaním nárokov na dotačné tituly, čo robí z poľnohospodára úradníka. Evidenčná byrokracia spojená so zavádzaním ekologických schém, ktoré sú zjednodušene známe ako biopásy, resp. úhory a iné, nie je v súlade s optimalizáciou pestovateľských postupov. Chý ba tam, ako sa hovorí, pohľad zdravého sedliackeho rozumu.

Živočíšna výroba ako neoddeliteľná súčasť poľnohospodárskej prvovýroby by si zaslúžila oveľa väčšiu pozornosť, ako jej bola na proteste venovaná. Podľa môjho názoru sa málo upozorňuje na jej význam v rámci všeobecne deklarovaného cieľa potravinovej sebestačnosti. Živočíšnej výrobe sa dnes venuje len malá časť domácich poľnohospodárskych subjektov v oblasti chovu hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka, oviec a kôz a chovateľov hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka. Prvovýrobcovia mlieka otvorene deklarujú, že produkcia mlieka je stratová takmer 0,03 eura na každom vyprodukovanom litri. Protest upozornil na základné existenčné problémy poľnohospodárskej prvovýroby, ktorých urgentné riešenie iste nie je jednoduché a bude potrebná dlhodobá a koncepčná spolupráca odborných a politických štruktúr v rámci nášho štátu a EÚ.”

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Richard Ondrejkovič, farmár, Koválov: „Byrokracia na roz- diel od dotácií je obrovská. Je smiešne, čo všetko od nás EÚ požaduje a chce nás učiť, ako chovať dobytok, ovce, či ošípané. Patrím ku generácii, ktorá s elektronickými zariadeniami nemá problém, no keby dnes chcela farmárčiť napríklad moja mama, tak by to po administratívnej stránke určite nedokázala. Tabulky či mobilné aplikácie, ktoré sme nútení používať, sú neraz proti zdravému sedliackemu rozumu. Výrobky z našej farmy nedodávame velkým spracovateľom mäsa, predávame z dvora priamo zákazníkovi. Ja osobne si ešte pamätám, ako má chutiť mäso. To, ktoré kúpite dnes v supermarketoch, má od chuti, ktorú poznám z detstva, veľmi daleko. Farmárčil už môj starý otec, od neho som k tejto práci získal vzťah. Rád by som pokračoval aj v budúcnosti, o kvalitné výrobky majú ľudia záujem napriek ekonomicky náročnej dobe.”

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota