V utorok (27.2) rokovalo mestské zastupiteľstvo v Malackách. Poslanci okrem iného schválili správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2023 a návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu športovej haly Malina z Fondu na podporu športu. Najbližšie rokovanie MsZ je naplánované 21. marca.

foto malacky.sk

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie vzdanie sa mestského poslanca Daniela Masaroviča funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Kulturák, s. r. o. Novou členkou dozornej rady je poslankyňa MsZ Katarína Trenčanská.

Rekonštrukcia Maliny

Na základe súhlasu mestského zastupiteľstva mesto žiada o dotáciu z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu športovej haly Malina. „Navrhuje sa výmena podlahy športovej haly, rekonštrukcia zázemia pre športovcov, obnova tribúny, nový mobiliár, nábytok, zdravotechnika a elektroinštalácie,“ informoval viceprimátor Milan Ondrovič.

Plocha draka Knihy.Zahori

Celkové náklady projektu sú 736 352,24 eur. Žiadosť o príspevok je vo výške 65 % z tejto sumy (478 628,96 eur). Zvyšných 35 % nákladov (257 723,28 eur) bude spolufinancovať mesto.

„Je to zároveň aj odpoveď na otázky verejnosti, či po otvorení novej Šport arény rátame aj s ďalším využitím Maliny,“ zdôraznil primátor Juraj Říha. Ako dodal, mesto sa aktuálne snaží dokončiť súťaž na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu exteriéru športovej haly, ktorý zahrňuje zateplenie, výmenu okien a nové technológie. Pri tomto projekte by sme sa chceli uchádzať o podporu z Programu Slovensko, teda zo súčasného programového eurofondového obdobia.

Šport aréna

V rámci rozpravy k Šport aréne informoval viceprimátor M. Ondrovič o stave prác na jej výstavbe: „Už boli položené všetky podkladové vrstvy na hokejovom štadióne. V ubytovacích priestoroch sa momentálne robia omietky a montujú sa sadrokartóny, v športovej hale sa inštaluje vzduchotechnika a dáva sa podlaha. Zhotoviteľ neavizuje žiadne zdržanie. Vnímame síce menší sklz, ale je reálne, že sa všetky termíny stihnú.“

Zdroj: Ľ. Pilzová, malacky.sk


.

BM: Ustekana sobota