Správa mestského majetku (SMM) Skalica vyhlásila ponukové konanie na prenájom prístaviska a ďalších priestorov na Baťovom kanáli.

Otvárajú sa tak možnosti pre podnikateľov a organizácie, ktoré by mali záujem o prevádzkovanie prístaviska lodí a súvisiacich služieb. SMM ponúka do prenájmu prevádzkovú budovu s terasou, infocentrom, bufetom a vyhliadkovou vežou, prístavné mólo, zázemie móla, prístavný mostík a oddychový ostrov, ako aj vonkajšie priestory s parkoviskami a zeleňou. Tieto priestory sú určené pre prevádzku prístaviska, požičovňu lodí a reštauračné a pohostinské služby.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Záujemcovia môžu svoje ponuky doručiť v zapečatenej obálke do 15. marca SMM Skalica. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční ešte v ten istý deň. Výber nájomcov sa bude riadiť výškou ponúkaného nájomného a rozsahom a kvalitou ponúkaných služieb.

Záujemcovia nájdu viac informácii na webe smmskalica.sk.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.

BM: Ustekana sobota